Verkosto- perehdytys, vielä harvoin käytetty kilpailuetu!

Olenko oikeassa, että organisaatioiden onboarding- ohjelmat ovat keskittyneet uuden työntekijän tietojen, taitojen ja roolin selkeyden kehittämiseen? Ohjelman jälkeen ihmistä palkitaan suorituksista sekä ehkä lojaalisuudesta. Ja se on ihan ok. Mutta onko jotain unohtunut? Mielestäni kyllä.

Muutin vuonna 2007 Suomeen ja aloitin kansainvälisen yrityksen myyntijohtajana. Ennen kuin esimieheni lähetti minut yrityksen sisäisiin kokouksiin, sain häneltä oikein kunnon perehdytyksen, ketkä kaikki ovat paikalla, ketkä osallistujista ovat tulevaisuuteni kannalta tärkeitä. Sain paljon tietoa yrityksen informaalisista verkostoista, ketkä ovat todelliset vaikuttajat ja ketkä tulevaisuuden avainhenkilöt. Joskus syy osallistua erilaisissa tapahtumissa ja projekteissa olikin pääasiallisesti strategisten suhteiden luomista. Kansainvälisessä yrityksessä ja matrix-organisaatiossa tieto informaalisten verkostojen olemassaolosta ja toimimisesta oli kullanarvoinen ja edesauttoi saavuttamaan maksimaalista tehokkuuttani melko nopeasti.

Pärjääminen yrityksen sisäisissä verkostoissa ei parantanut ainoastaan suorituskykyäni, mutta lisäsi myös sitoutumistani. Tunsin, että sain tietoja, neuvoja ja tukea sekä parhaat tulokset esille suhteellisen vaivattomasti. Kaiken sen tuloksena firman myynti kasvoi huimaa vauhtia. Kuin aloitin saman yrityksen toimitusjohtajana, tarvittavat verkostot olivat jo tukemassa muutosta.

Miten asiat olisivat voineet mennä eri tavalla?

Helposti. Jos en olisi saanut ajoissa tarvittavia työkontakteja luotua, niin olisin todennäköisesti saavuttanut huonompia tuloksia. Kun työpaikkani oli ulkomailla uskon, että kynnys jättää se ja muuttaa takaisin kotiin oli aika matala.

On siis äärettömän tärkeää, että uusia työntekijöitä ei ainoastaan opasteta miten käyttää tietotaitoa ja ymmärtää oma rooli organisaatiossa, mutta myös miten luoda tehokkaita työsuhdeverkostoja.

Toimivat verkostot ovat merkittävä osa ihmisten työkokemuksesta. Verkostot joko edistävät suorituskykyä ja sitoutumista tai estävät niitä. Juuri verkosto- perehdytys voi olla avain työntekijäkokemuksen ja tehokkuuden kasvulle!

#networking #socialcapital #verkostoituminen #sosiaalinenpääoma #onboarding #perehdytys

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *